България води класацията по бедност в ЕС


20131012150629-Image_2360767_126

Най-голям спад в заетостта на хората между 20 и 64 г. е отчетен в България, информира статистика на Евростат, включваща анализи за рисковете на бедност в Евросъюза, данни за населението, както и проучване на регионите с нисък и висок приръст.

Зад нас в анализите за заетостта са райони в Латвия и Испания – спад от минус 9,5 %, три района в Ирландия – спад от минус 9,2 процентни пункта и др.

В районите Корса във Франция, Анхалт, Германия се наблюдава увеличение в заетостта- плюс 4,5 на сто и Тичино, Швейцария – плюс 3,2 на сто, отчита Евростат.

1 300 европейски региона са застрашени от бедност по няколко показателя, включително степента на урбанизация на населеното място, прираста на населението (на 1 000 души) в различните еврорегиони, както и по промяната на нивото на заетост на хората между 20-64 години. През този период около 120 милиона души в ЕС или 24 % от населението са били застрашени от бедност или социално изключване, сочат данните.

България повежда класациятая по бедност в ЕС. Близо 57 % от населението в слабо заселени места и 54 % от средно населените райони или малки градчета живеят в риск от бедност и социално изключване. Подобни данни са били отчетени в периода 2008-2011 г. Колкото до големите градове – около 38 % от българите са застрашени от бедност и социално изпадане. България е с показател за риск от бедност 49 на сто при среден показател 24 % за ЕС-28.

Румъния е втора след България по бедност в ЕС – 40,3 на сто от румънското население. Латвия е с 36,6 % застрашена от бедност, а Литва и Унгария – по 32 на сто и др.

Най-слабо застрашени от бедност и социално изключване по степен на урбанизация са Чехия – 15,4 на сто и Холандия – 15,7 на сто. Следват Швеция – 16 на сто, Люксембург – 16,8 на сто и Австрия – 16,9 на сто.

Евростат разглежда и регионите с най-нисък и най-висок прираст на населението (на хиляда жители/). Най-значително намаляване на населението на 1 000 души е отчетено в региони в Литва и Латвия – минус 22 на сто и Янина, Гърция – минус 20 на сто. За България най-много на брой расте София плюс 3,4 на сто, а най-ниска е популацията на 1 000 души във Видин (минус 17 на сто) и Монтана (минус 15 на сто), които се оказват двата града, с най-бързо скоростно намаляване на броя на жителите.

 

Източник: dnesplus.bg

One comment on “България води класацията по бедност в ЕС

  1. steroids online tren казва:

    steroids online tren

    [...]although sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be really worth a go by means of, so have a look[...]