Category: Важни Новини

Над 2,2 милиарда души по света живеят в бедност

Image_4209700_126

Над 2,2 милиарда души по света живеят в бедност или близо до бедността и има опасност техният брой да нарасне заради финансови кризи и природни бедствия, предупреждава в доклада си Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитирана от АФП.

В доклада си за 2014 година, който бе публикуван в Токио, ПРООН посочва цените на хранителните продукти и острите конфликти като други източници, засилващи бедността.

Макар като цяло бедността по света да намалява, експертите на ПРООН предупреждават за опасността от нарастващите различия, както и от „структурните уязвимости“, които, според тях, са сериозни заплахи в борбата срещу този бич.

„Премахването на крайната бедност не означава само тя да бъде сведена до нулата, но и да се запази след това същото равнище“, отбелязват експертите на организацията към ООН в доклада, озаглавен: „Траен човешки напредък: да бъдат намалени уязвимостите и да се създаде устойчивост“.

„Трябва да бъдат защитени особено хората, които са застрашени от природни бедствия, климатични промени или финансови удари. Придаването на първостепенно значение на намаляването на тези уязвимости е единственият начин за нашата агенция да гарантира, че напредъкът е устойчив и траен“, се допълва в доклада на ПРООН.

„Да се гарантира основна социална защита на бедните по света би струвало под 2 процента от световния брутен вътрешен продукт“, посочват експертите на ООН. Близо 1,2 милиарда души живеят с еквивалента на 1,25 долара, та дори и с по-малко, дневно. Близо 1,5 милиарда души живеят в бедност в 91 развиващи се страни, а 800 милиона души са на ръба на бедността.

Авторите на доклада подчертават, че безработицата често е съпътствана от нарастваща престъпност, от насилие и употреба на наркотици, както и от самоубийства. „Захващайки се с премахването на тези уязвимости, всички ще могат да споделят напредъка и развитието ще стане много по-балансирано и трайно“, отбелязва в преамбюла на доклада ръководителката на ПРООН Хелен Кларк.

източник: 24 часа

175 в парламента – има кворум, първа точка – оставката

20140724.zeqgkqgyyx

Михаил Миков поздрави парламента с „Добро утро, многобройно народно представителство“. 175 души осигуриха кворум за гласуване на оставката на правителството. Оставката е първа точка в дневния ред на заседанието на парламента днес.

Депутатите от ГЕРБ изразиха бурно радостта си при обявяването й, но Миков ги поряза. „Не дразнете колегите си, дневният ред още не е гласуван“, каза председателят на парламента.

източник: Блиц

Изненада! Има такса за ранно връщане на кредити над 75 000 евро

Image_4209063_126

Изненада! Не всички клиенти ще могат да се възползват от отпадането на таксата за предсрочно погасяване по старите и новите ипотечни кредити.
Това стана ясно днес, когато влязоха в сила новите законови правила и повечето банки обявиха офертите си.

Оказа се, че облекчението ще важи само за кредитите до 147 000 лв., или около 75 000 евро, които единствено попадат в обхвата на закона за потребителския кредит. Именно чрез неговата промяна през пролетта бяха въведени новите изисквания към банките.

Въпреки това има някои трезори, които са премахнали таксата и за по-големите си кредити над 75 000 евро. Според финансовите консултанти повечето кредити ще бъдат обхванати от премахването на таксата, защото у нас делът на тези до около 150 000 лв. е 85%.
Таксата за предсрочно погасяване отпада след първата година от отпускане на заема. Преди това – в първия 12-месечен период, банките могат да събират неустойка до 1%. Такива са правилата от няколко години за потребителските кредити.

С промените се въведе задължение банките да премахнат таксите за усвояване и управление, но това ще важи само за изтеглените тепърва заеми. С новите си оферти от вчера те го изпълняват. Някои обаче са въвели допълнителни такси, за които няма ограничение в закона, или са повишили съществуващи, показа проверка на „24 часа“.

Някои банки са премахнали всички такси при отпускане на кредита,  но са завишили леко лихвата – с 0,15 до 0,4%. Други пък са запазили лихвата без промяна, но са завишили таксата за одобрение и разглеждане на документите при кандидатстване, каквато законът им позволява да събират. Така тя в повечето случаи варира между 50 лв. и 1% от размера на кредита.

При някои трезори има такса за разглеждане на документите и тя е между 20 и 100 лв. И допълнително са въвели такса за  юридическа обработка на кредита, стигаща от 200 до 500 лв.
Клиентите ще имат възможност да избират от двата варианта – дали да теглят кредит без такси в началото и малко по-висока лихва, или ще платят таксата в началото, но лихвата им ще е по-ниска.

Въпреки някои нови такси като цяло годишното оскъпяване на кредитите според новите условия се запазва, показва проверката.
Всички банки са изпълнили и другото условие за новите си кредити – да формират лихвите според специално разписана формула.

Повечето банки са заложили като основа за изчислението пазарните индекси ЮРИБОР и СОФИБОР като първият се прилага за кредитите в евро, а вторият – за тези в левове. Най-често са избрали 3- и 6-месечните индекси, които имат ежедневни котировки и са публични.

Някои банки са заложили в договорите, че промяната във вноската ще се прави, когато индексът се промени с 1% независимо дали е нагоре, или надолу. При други е предвидено, че
корекцията ще бъде 1-2 пъти годишно на определени дати – в средата и в края на годината. Например приема се индексът за 30 юни, който важи за следващите 6 месеца. На 31 декември пак се коригира със стойността към момента и т.н.
Причината да се въведат такива условия е да се премахне неудобството – и за банката, и за клиента, вноската да се преизчислява всеки месец.

Иначе според закона освен пазарните индекси ЮРИБОР, СОФИБОР и ЛИБОР банките могат да направят комбинация от тях, както и да включат допълнителни индикатори на БНБ и/или НСИ. Тогава променливата компонента се изчислява по формула, която трябва да е ясна за клиентите. Крайната лихва пък се формира от променливата част по избрана от банката методология и фиксирана надбавка, която не може да се променя.

Всички банки са обявили и два типа ипотечни кредити според удовлетворяването при затруднения, както изисква законът. Едните са познатите досега – ако клиент закъса, а имотът се продаде на по-ниска стойност от дължимото по кредита, човекът остава длъжник. Новият тип са т. нар. кредити с ограничена отговорност.

При тях банката се удовлетворява до размер на обезпечението. Офертите тук са „шарени“. Някои банки например предлагат такива заеми при същата лихва като на стандартните си, но отпускат по-малък процент финансиране – до 50% от стойността на имота. Други пък са обявили по-висока лихва – например 9-10%, и дават до 75% финансиране. По този начин балансират повишения си риск.

 

Таванът на оскъпяването по бързите и стоковите заеми няма да ги направи по-евтини.

Нова схема: неустойка заменя високата лихва по бързи заеми

 

Неустойка заменя високата лихва по бързите заеми при някои небанкови дружества, след като от вчера бе въведен таван на годишното оскъпяване от малко над 50%.
Една от големите компании на пазара започва да иска от клиентите в срок от 3 дни след отпускането на кредита да предоставят банкова гаранция или двама поръчители с високи доходи. Ако не го направят, ще могат да ползват кредита, но ще дължат неустойка, защото не са изпълнили задължението да предоставят обезпечение. Неустойката е фиксирана и се калкулира в регулярните вноски.

По този начин фирмата за бързи кредити си компенсира загубения доход от лихви и такси след въведения таван на оскъпяването.
Други компании пък искат от клиентите, освен да предоставят гаранции и поръчители, да сключват и застраховки. Освен това ще се иска отделно заплащане на част от услугите на компаниите, които досега като цена са били включени в лихвата и таксите.

Според новите правила годишният процент на разходите по всички потребителски и ипотечни кредити, който включва лихвите и таксите, не може да е повече от 5 пъти законовата лихва при забава, която е 10% + основната лихва на БНБ. Към момента това означава, че таванът е малко над 50% годишно. Той обаче засяга дружествата за бързи заеми, при които оскъпяването стигаше до над 1000% годишно.

Промяната в закона няма да доведе до автоматично намаляване на цените на услугата бърз кредит, коментираха от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Причината била, че досегашните равнища са пазарно обусловени в условията на конкуренция от близо 200 специализирани компании.
Няма обаче и да се плаща повече, категорични са от бранша.

С промените в обхвата на закона за потребителския кредит влязоха и най-малките заеми – тези до 400 лв. Това означава, че и при тяхното отпускане фирмите ще трябва да предоставят стандарния европейски формуляр с всички детайли.

 

ТИХОМИР ТОШЕВ

Тихомир Тошев, шеф на „Кредит център“:  Офертите станаха много и сложни, внимателно при избора

- Г-н Тошев, първите оферти за кредити по новите правила са факт. Има ли риск тепърва да се променят и оскъпят?

- Не, цената на кредитите ще се запази. Но продуктите ще търпят изменения. Банките тепърва ще ги доизпипват и напасват, включително и спрямо реакциите от клиентите. Вероятно някои такси ще отпадат. Ще станем свидетели на динамични няколко месеца.

- Ще се повиши ли конкуренцията между банките, след като таксата за предсрочно погасяване отпада за повечето ипотечни заеми?

- Да, всички банки предлагат оферти за рефинансиране. Те обикновено са без никакви такси, включително и при одобрение и разглеждане на документите, дори при стандартните условия да ги има. С това облекчение искат да привличат клиенти.

- А лихвите по-ниски ли са?

- Не, лихвите обикновено са 6-7%, колкото и при останалите. Но клиент с добър профил и високи официални доходи може да получи отстъпка и допълнителни бонуси.

- Някои банки дори са обявили специални продукти за клиенти с високи доходи – например над 1400 лв.

- Има такива специални кредити. Но иначе в масовия случай преводът на заплата в банката остава важно изискване за получаване на максимално добри условия по кредитите. Някои банки пък обвързват отстъпките в лихвите с допълнителни изисквания като редовно плащане на комунални услуги през сметка.

- Забелязахте ли последните месеци задържане в кредитирането с цел да се изчакат новите оферти?

- От средата на юни се появиха клиенти, които поискаха оферти, но решиха, че ще задържат тегленето до 23 юли. Но не бяха много. Вероятно след 1-2 седмици ще пристъпят към теглене и ще влезем в нормален ритъм.

- Очаква ли се кредитен туризъм?

- Не. Но в следващите месеци ще има хора, които максимално ще искат да оптимизират условията по кредитите си. Това може да стане при същата или при друга банка. Генералната идея на законодателя – да услесни и защити потребителя, обаче не се сбъдна – появиха се много нови продукти, текущите се обогатиха с такси. Става все по-сложно човек да се ориентира. Важно е хората внимателно да преглеждат продуктите, за да изберат най-подходящия за тях.

източник: 24 часа

Ето го официалното съобщение на парламента за оставката на кабинета

ostavka

 

 

В деловодството на Народното събрание в 17.59 часа на 23 юли 2014 г. е постъпила оставката на оглавяваното от министър-председателя на Република България Пламен Орешарски правителство. Това се съобщава на официалния сайт на парламента.

Предстои оставката да бъде включена в дневния ред на Народното събрание и да бъде подложена на гласуване в пленарната зала от народните представители.

 

 

 

 

Източник:БЛИЦ

 

Правителството подаде оставка

ostavka

 

 

Правителството на Пламен Орешарски вече е в оставка, твърди „Труд“, без да се позовава на конкретни източници. Документът е бил депозиран в Народното събрание в късния следобед днес.

С решението си Пламен Орешарски даде зелена светлина за събиране на кворум утре. Именно тогава се очаква оставката да бъде гласувана.

 

 

 

 

Източник:БЛИЦ

 

Окончателно: ББЦ се явява на парламентарните избори самостоятелно

i15879_w640

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ПП „България без цензура“

Скъпи съмишленици,
Към 14.00 часа на 23 юли 2014 г. всички 31 областни ръководства на ПП „България без цензура“ изпратиха своите становища, в които ясно и категорично изразяват желанието си ББЦ да се яви на предсрочните парламентарни избори със самостоятелна регистрация. С тези заявления структурите на партията категорично потвърждават решението на Изпълнителния съвет на ББЦ от 20 юли, където бе предложена тази идея. В резултат на това пълно единодушие, „България без цензура“ ще участва на следващите избори като абсолютно самостоятелен политически субект.

Оставаме отворени към преговори с всички партии, които не са участвали във властта и искат бъдат реална опозиция на работещия заговор между ГЕРБ и ДПС. След като ВМРО вече разбраха, че не са желани в коалицията с нас, бързо се преориентираха и се прегърнаха с НФСБ. В същото време Яне Янев си позволява да дава прогнози и да се изказва, от което личи, че не друг, а именно Бойко Борисов е направил опит да смаже единствените опоненти на статуквото, а именно „България без цензура“.

Целта на „коалицията на смъртта“ между ВМРО и НФСБ е да действа като патерица на ГЕРБ и ДПС в следващия парламент. В същото време Борисов се е презастраховал, като ражда още един порочен съюз в лицето на Яне Янев и „Атака“. Ние няма да допуснем тази национална катастрофа, няма да излъжем стотиците хиляди българи, гласували за нас и няма да злоупотребим с патриотичната кауза и идея заради собствените си интереси, както направиха ВМРО.

Изявление на Николай Бареков, председател на ПП „България без цензура“:

Поставен съм на ръба на предела на изпитанието на човешката, психическа и физическа издръжливост. Бруталната атака пред очите на българския народ се провежда срещу мен от ГЕРБ, ДПС, много от действащите и незаспали структури на бившите и настоящи служби, хора като Цветан Василев и глутница кучета с маргинална същност. Така поне българският народ ще е наясно кой финансира и кой защитава интересите на сараите. Стана абсолютно видно за всички, че след влизането ми в политиката, заемането на високи постове в Европейския парламент и номинацията ми за министър-председател съм застрашил брутално политическата и икономическа олигархия в България.
В началото на другата седмица ще изнеса пред цялата българска общественост на специална пресконференция в София всички документи от архива на МВР за престъпните връзки на Бойко Борисов с ключови дейци на прехода, Държавна сигурност и ДПС. В тях се съдържат данни и факти за десетки извършени убийства от 1986 г. и по време на целия злополучен преход.

Държа да кажа, че съм единственият политик, който се изправя срещу машината на ДПС и ГЕРБ, воден от пълната увереност, че ако техните фирми не бъдат свалени от кръвоносната система на България, в страната няма да има пари за пенсии, здравеопазване и реформи, включително за младите, майките и пенсионерите. Ако не получа подкрепа от българските медии доброволно ще се оттегля от политиката, за да се успокоят духовете на всички крадливи обществени прослойки.
Надявам се да бъда разбран правилно!

НАП спря пенсията на инвалид и го остави без стотинка

20140723.orjlgrzqbj

НАП спря пенсията на 44-годишния Живко Асенов от Димитровград и го остави без стотинка. Той веднъж е осъден несправедливо, а втори път му спират инвалидната пенсия, след като печели делото.

Казусът с димитровградчанина е абсурден. Той е осъден, без да има капка вина. Ловели риба с приятели, когато дошли инспекторите и на Живко са му съставили акт за глоба от 2500 лева за вързана край брега лодка, която не е негова. Мъжът обжалва решението на районния съд в Димитровград в по-горна инстанция и печели делото, защото лодката наистина не е негова. Нито на приятелите му. През това време обаче от НАП-Хасково е наложен запор над инвалидната му пенсия, която е 131 лева. Абсурдът е в това, че законът категорично забранява да се отнема по този начин пенсия, която е единственото средство за преживяване на даден човек. И втори абсурд сътворява НАП, като отказва да вдигне запора след представените официални документи, че мъжът е спечелил делото и глобата му е отменена.

Живко  сподели, че цялото му семейство е притеснено, тъй като бурята в Димитровград не е пожалила апартамента им, който в момента се нуждае от спешен ремонт. Банката отпуснала кредит на семейството за ремонта, но парите могат да се вземат само когато НАП вдигне запора от пенсията му. А НАП въобще не го интересува на какъв хал ми е семейството, жалва се Живко, явно тази държавна институция си работи по свои закони, а останалите ги заобикаля, огорчено заключи мъжът.

източник: Блиц

Експерти: Терористи се промъкват у нас с новите бежанци

Image_4207774_407

Терористични организации имат интерес да изграждат в България бази и логистично покритие, а техни хора могат да влизат у нас с бежанския поток. Това предупреждават експерти по национална сигурност.

Няма и никога не е имало гаранции, че с имигрантския поток към страната ни не проникват и терористи или лица, свързани с такива групировки, признават от Държавната агенция по бежанците (ДАБ) .

През последните месеци се увеличава напливът на афганистанци и иракчани към България. С тях расте и рискът от проникване на терористи, обяснява проф. Николай Радулов, експерт по сигурността и бивш секретар на МВР.

Броят на пристигащите афганистанци и иракчани вече достига 600-700 души на месец, уточняват от ДАБ.

Заради засилен миграционен натиск е възникнала кризисна ситуация по границата ни с Турция, съобщиха във вторник от Министерство на вътрешните работи. За овладяване на ситуацията е създаден Национален оперативен щаб и са командировани допълнително служители, които да инициират процедура по връщане на част от чужденците.

Афганистанците, за разлика от сирийците, не знаят езици, неграмотни са или нискообразовани, и не желаят да се интегрират. Родово-племеннтата им организация пък ги прави трудни за интегриране към европейските общества, допълват от ДАБ пред РЕПОРТЕР.

В България могат да проникнат терористи и да бъдат вкарани взривни и бойно-отровни вещества, тъй като човешкият капацитет и високотехнологичните системи за проследяване по граничните ни пунктове са недостатъчни, обясни проф. Радулов.

За справяне с бежанската ситуация и връщане на част от имигрантите работят и екипи на ДАНС, но те са подложени на голям натиск да не връщат имигранти, казва проф. Радулов. По думите му граничният контрол и разследването на лицата са повърхностни.

С афганистанците могат да влязат и терористи, а най-малкото криминален контингент, допълни експертът.

Част от новодошлите у нас са в центровете за задържане на Дирекция „Миграция“ на МВР, а друга – предадени на ДАБ, след като са подали молби за закрила.

източник: Труд

Бареков: Орешарски ще подаде оставка, когато Борисов и Доган се разберат

i16091_w640

 

 

„Това дали Орешарски ще подаде оставка днес зависи от новите управляващи ГЕРБ и ДПС, които му дърпат конците. Ако Борисов и Доган са се договорили, оставка може и да има. Ако двамата са решили да крадат още, то с оставката може да се почака“. Това заяви лидерът на „България без цензура“ и зам.-председател на ЕКР в Европарламента Николай Бареков.

„Тази сутрин г-н Борисов при Ани Цолова отказа да каже дали е готов да подпише споразумение с най-голямата извънпарламентарна и опозиционна партия ББЦ за изваждане на ДПС от властта. Какви са неговите зависимости от ДПС и Доган, от какво го е страх Борисов?“, попита лидерът на ББЦ.

Той отново призова лидерът на ГЕРБ за двустранно споразумение за изваждането на ДПС от властта. „Още веднъж протягам ръка към Борисов и ГЕРБ, нека докато този парламент е жив, т.е. до 6 август, да подпишем двамата документ, че който и от нас да спечели изборите, ще гарантира, че няма да се коалира с ДПС. Така народът ще е спокоен, че която и от двете големи партии да спечели изборите, то ДПС няма да участва във властта“, обясни Бареков.

 

 

 

 

 

Източник:barekov.com

 

 

НИМХ: Идват гръмотевични бури и градушки!

20140723.btiyzpcdjc

Жълт код е обявен в цялата страна заради гръмотевични бури и интензивни валежи, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Във всички области на страната ще има краткотрайни интензивни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Има условия за градушки.

В момента над София небето е мрачно, вали дъжд. Температурата е ниска за юли, по улиците има хора с якета.

източник: Блиц